Sieci szerokopasmowe

American Systems

Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych
Budowa kablowych szerokopasmowych sieci dystrybucyjnych
Budowa przyłączy abonenckich
Dostawa urządzeń aktywnych
Inwentryzacja geodezyjna powykonawcza

W roku 2013 Zarząd American Systems podjął decyzję o budowaniu kompetencji w obszarze budowy sieci szerokopasmowych.

Obecnie spółka realizuje kompleksowo pracę w tym obszarze, które obejmują:

 • wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych sieci dystrybucyjnej i dostępowej,
 • budowę kanalizacji teletechnicznej,
 • budowę i uruchomienie kablowych szerokopasmowych sieci dystrybucyjnych łącznie z sieciami dostępowymi w technologii FTTH wraz z pośrednimi punktami dostępowymi dla Internetu szerokopasmowego;
 • budowę przyłączy abonenckich;
 • dostawę urządzeń aktywnych;
American Systems od roku 2014 uczestniczył we wszystkich projektach infrastrukturalnych zarówno ogólnopolskich jak i dla województwa wielkopolskiego. Nasze doświadczenie obejmuje realizację następujących projektów:
 1. Projekt nr POIG.08.04.00-30- 066/09 – dot. miejscowości Strzałkowo „Zapewnienie Internetu szerokopasmowego w miejscowościach środkowo-wschodniej wielkopolski” (INEA S.A.)
 2. Projekt nr POIG.08.04.00-30- 035/10 – dot. miejscowości Glinno „Zapewnienie internetu szerokopasmowego na terenie 2 miejscowości w powiecie nowotomyskim” (INEA S.A.)
 3. Projekt nr POIG.08.04.00-30- 102/11 – dot. miejscowości Golina Wielka, Glińsko, Zaborówiec, Jezierzyce Kościelne, Garzyn, Białężyn, Kalwy, Kozłowo, Skiereszewo, Zbrudzewo „Zapewnienie Internetu szerokopasmowego na terenie wybranych miejscowości województwa wielkopolskiego” (INEA S.A)
 4. Projekt nr POIG.08.04.00-30- 102/11 dot. Śródka, Koninek, Kamionna, Szczodrzykowo, Zdrój, Osieczna, Stare Bojanowo, Biernatki, Sierosław, Kaszczor, Stary Bukowiec) „Zapewnienie Internetu szerokopasmowego na terenie wybranych miejscowości województwa wielkopolskiego” (INEA S.A)

W 2015 roku zrealizowano zadania z programu operacyjnego „2.8 Zapewnienie dostępu do internetu szerokopasmowego” na terenie powiatu leszczyńskiego, rawickiego, gostyńskiego oraz kościańskiego polegające na budowie sieci FTTH (fiber to the home) o łącznej wartości 49.639.000,00 zł netto. (słownie: czterdzieści dziewięć milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych netto). Zadanie polegało na realizacji projektów budowlano-wykonawczych, budowie sieci FTTH w tym dostawie materiałów oraz wykonaniu dokumentacji powykonawczej. Zakres inwestycji obejmował budowę sieci do 15320 gospodarstw domowych o łącznej długości 503 km i został zrealizowany w terminie 10 miesięcy od marca do grudnia 2015 roku.

 1. Działanie 2.8 WRPO Projekt nr WND-RPWP.02.08.00- 30-013/13 ,,Zapewnienie internetu szerokopasmowego na terenie powiatu kościańskiego’’ (Webtouch Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo Akcyjna )
 2. Działanie 2.8 WRPO Projekt nr WND-RPWP.02.08.00- 30-040/13 ,,Zapewnienie internetu szerokopasmowego na terenie powiatu rawickiego’’ (Fibrehost Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo Akcyjna)
 3. Działanie 2.8 WRPO Projekt nr WND-RPWP.02.08.00- 30-034/13 ,,Zapewnienie internetu szerokopasmowego na terenie powiatu gostyńskiego’’ (Fibrehost Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo Akcyjna)
 4. Działanie 2.8 WRPO Projekt nr WND-RPWP.02.08.00- 30-042/13 ,,Zapewnienie internetu szerokopasmowego na terenie powiatu gostyńskiego’’ (Webtouch Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo Akcyjna)

Firma szczyci się ukończeniem w terminie i określonym budżecie wszystkich realizacji w obszarze budowy sieci światłowodowych. Dodatkowo American Systems nie był nigdy wzywany przez żadnego zamawiającego do usunięcia jakiejkolwiek wady bądź usterki w zrealizowanych przez American Systems projektach.   

W 2016 r. American Systems Sp. z o.o. przygotował i złożył  2 wnioski aplikacyjne w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.   Dwa wnioski na obszary inwestycyjne POPC404 i POPC 406 zostały pozytywnie rozpatrzone i otrzymały dofinansowanie ze strony CPPC.  W związku z powyższym w latach 2016-2018 spółka American Systems realizuje dwa swoje projekty telekomunikacyjne:  
 1. projekt pn. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w powiecie wrocławskim POPC01_020406” Projekt zakłada budowy na terenie powiatu wrocławskiego (POPC01_020406) sieci Internetu szerokopasmowego o łącznej długości 57,31 km. W wyniku realizacji projektu 1483 gospodarstwa domowe oraz 3 jednostki publiczne uzyskają dostęp do Internetu o parametrach nie mniejszej niż 30 Mb/s. W ramach projektu zakłada się zaprojektowanie oraz wybudowanie na terenie powiatu wrocławskiego sieci szerokopasmowego Internetu, doprowadzając w efekcie do maksymalizacji pokrycia kraju nowoczesnymi sieciami dostępowymi NGA. Wartość projektu: 7 577 988,75zł

 2. projekt pn. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do 4 z 91 szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w powiecie wrocławskim POPC01_020404” . Projekt zakłada budowy na terenie powiatu wrocławskiego (POPC01_020404) sieci Internetu szerokopasmowego o łącznej długości 45 ,19 km. W wyniku realizacji projektu 1013 gospodarstwa domowe uzyskają dostęp do Internetu dostęp o parametrach co najmniej 100 Mb/s. W ramach projektu zakłada się zaprojektowanie oraz wybudowanie na terenie powiatu wrocławskiego sieci szerokopasmowego Internetu, doprowadzając w efekcie do maksymalizacji pokrycia kraju nowoczesnymi sieciami dostępowymi NGA. Wartość projektu: 5 586 123,19 zł
Infrastruktura, która ostatecznie powstanie w ramach powyższych projektów pozwoli na zaoferowanie użytkownikom końcowym w zasadzie wszystkich obecnych na rynku nowoczesnych usług multimedialnych i telekomunikacyjnych, tj.:
 • telewizję cyfrową w rozdzielczości HD (1080p, 720p, 1080i),
 • szerokopasmowy dostęp do Internetu (o prędkości przynajmniej 30 Mb/s na użytkownika),
 • telefonię stacjonarną,
 • zaawansowane usługi VOD (Video On Demand), Infrastruktura jest perspektywiczna, co oznacza, że w przypadku pojawienia się na rynku opłacalnych do wdrożenia usług telekomunikacyjnych będzie możliwa stosunkowo łatwa i szybka rozbudowa sieci tak, aby usługi te jak najszybciej znalazły się w ofercie firmy na wyznaczonym obszarze.

Technologia dostarczania usług telekomunikacyjnych pozwoli na rozdzielenie poszczególnych usług, takich jak: Internet, telewizja IP czy VOD. Każda z tych usług będzie funkcjonowała w obrębie osobnej, wirtualnej sieci lokalnej (VLAN – Virtual Local Area Network) i będzie oddzielona od innych rodzajów usług. 

Do każdej z tych sieci wirtualnych możliwe jest przypisanie odpowiedniego priorytetu, dzięki czemu dla każdej z tych transmisji będzie można określić priorytet względem pozostałych, a także przypisać różną, zarówno minimalną, jak i maksymalną przepustowość. 

Obecnie realizowane kontrakty:

 1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod nazwą: „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach na obszarze inwestycyjnym (NUTS 3): kaliskim” (numer obszaru 3.4.30.57) – Podregion 2, numer podregionu 3.4.30.57_2: Powiat jarociński, powiat pleszewski i powiat kaliski – wartość umowy netto 42 340 739,39 zł

 2. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod nazwą: „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach na obszarze inwestycyjnym (NUTS 3): konińskim” (numer obszaru 3.4.30.58) – Podregion 1, numer podregionu 3.4.30.58_1: powiat koniński i powiat słupecki – wartość umowy netto 39 991 354,10 zł

 3. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod nazwą: „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach na obszarze inwestycyjnym (NUTS 3): leszczyńskim” (numer obszaru 3.4.30.59) – Podregion 2, numer podregionu 3.4.30.59_2: Powiat grodziski, powiat wolsztyński, powiat nowotomyski i powiat międzychodzki – wartość umowy netto 37 469 810,85 zł
 1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w podregionie chełmsko –zamojskim część B3 (ID: 3.3.06.10b3) – wartość umowy netto  26 119 506,65 zł.

Łączna wartość obecnych realizacji projektów sieci szerokopasmowych: 145 921 410,99 zł