Realizacje

American Systems

2018

Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w powiecie wrocławskim POPC01_020406

Projekt dotyczy budowy na terenie powiatu wrocławskiego (POPC01_020406) sieci szerokopasmowej o łącznej długości 57,31 km. W wyniku realizacji projektu 1483 gospodarstwa domowe oraz 3 jednostki publiczne uzyskają dostęp do Internetu o parametrach co najmniej 100 Mb/s. Powstaną także 23 węzły dostępowe oraz 0 węzłów dystrybucyjnych. Projekt realizowany będzie w ramach zadań: zaprojektowanie sieci zapewniającej możliwość dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w powiecie wrocławskim; budowa pasywnej infrastruktury szerokopasmowej wraz z dostawą i montażem pasywnych elementów infrastruktury szerokopasmowej w powiecie wrocławskim; dostawa i montaż urządzeń telekomunikacyjnych stanowiących infrastrukturę aktywną sieci NGA w powiecie wrocławskim; opracowanie dokumentacji powykonawczej dla prac przeprowadzonych w ramach projektu realizowanego w powiecie wrocławskim. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca planuje stworzyć kompletną infrastrukturę Internetu szerokopasmowego i rozpocząć oferowanie świadczenia usług hurtowego dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach na wskazanym we wniosku terenie projektu, co przyczyni się do wyeliminowania terytorialnych różnic na terenie Polski w możliwości dostępu do Internetu szerokopasmowego, o wysokich przepustowościach. Głównym celem projektu jest realizacja sieci dostępowych umożliwiających korzystanie z szerokopasmowego Internetu przez odbiorców docelowych. Sieć telekomunikacyjna została zaplanowana z uwzględnieniem wykorzystania nowoczesnych technologii budowy sieci szerokopasmowych, zoptymalizowanych pod kątem budowy sieci światłowodowej FTTH (Fiber to the Home). FTTH to koncepcja zakładająca dostarczenie przewodów światłowodowych do każdego domu z osobna, gwarantując najwyższą możliwą do osiągnięcia obecnie prędkość przesyłu danych. Tym samym realizowany będzie cel ogólny I osi POPC oraz cele działania 1.1.

Projekt realizowany w ramach: Program Operacyjny Polska Cyfrowa Oś priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie  1.1 Weliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Okres realizacji:

01.07.2016 r. – 11.09.2018 r.

Liczba planowanych gospodarstw domowych

1483 szt.

Długość wybudowanej sieci

74,48 km

Finansowanie

Projekt nr POPC.01.01.00-02-0382/16

Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w powiecie wrocławskim POPC01_020404

Projekt dotyczy budowy na terenie powiatu wrocławskiego (POPC01_020404) sieci szerokopasmowej o łącznej długości 45,19 km.
W wyniku realizacji projektu 1013 gospodarstw domowych uzyska dostęp do Internetu o parametrach co najmniej 100 Mb/s. Powstanie także 18 węzłów dostępowych oraz 0 węzłów dystrybucyjnych.Projekt realizowany będzie w ramach zadań: zaprojektowanie sieci zapewniającej możliwość dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w powiecie wrocławskim; budowa pasywnej infrastruktury szerokopasmowej wraz z dostawą i montażem pasywnych elementów infrastruktury szerokopasmowej w powiecie wrocławskim; dostawa i montaż urządzeń telekomunikacyjnych stanowiących infrastrukturę aktywną sieci NGA w powiecie wrocławskim; opracowanie dokumentacji powykonawczej dla prac przeprowadzonych w ramach projektu realizowanego w powiecie wrocławskim.W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca planuje stworzyć kompletną infrastrukturę Internetu szerokopasmowego i rozpocząć oferowanie świadczenia usług hurtowego dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach na wskazanym we wniosku terenie projektu, co przyczyni się do wyeliminowania terytorialnych różnic na terenie Polski w możliwości dostępu do Internetu szerokopasmowego, o wysokich przepustowościach. Głównym celem projektu jest realizacja sieci dostępowych umożliwiających korzystanie z szerokopasmowego Internetu przez odbiorców docelowych. Sieć telekomunikacyjna została zaplanowana z uwzględnieniem wykorzystania nowoczesnych technologii budowy sieci szerokopasmowych, zoptymalizowanych pod kątem budowy sieci światłowodowej FTTH (Fiber to the Home). FTTH to koncepcja zakładająca dostarczenie przewodów światłowodowych do każdego domu z osobna, gwarantując najwyższą możliwą do osiągnięcia obecnie prędkość przesyłu danych. Tym samym realizowany będzie cel ogólny I osi POPC oraz cele działania 1.1.


Projekt realizowany w ramach: Program Operacyjny Polska Cyfrowa Oś priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 Weliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Okres realizacji:

01.07.2016 r. – 11.09.2018 r.

Liczba planowanych gospodarstw domowych

1013 szt.

Długość wybudowanej sieci

49,08 km

Finansowanie

Projekt nr POPC.01.01.00-02-0380/16

2017

Zaprojektowanie oraz dostarczenie internetowej platformy do nauczania języka angielskiego metodą gamifikacji (Going English).

Przygotowanie projektu UX, Opracowanie procesów biznesowych, Przygotowanie projektu UI– Strona / Identyfikacja, przygotowanie projektu UI – Platforma, opracowanie modelu programowania (ROB-TECH).

Opracowanie, wykonanie, wdrożenie i utrzymanie portalu internetowego ,,Wirtualny Chorzów – internetowa platforma informacji przestrzennej (Miasto Chorzów).

Usługa wsparcia techniczno-merytorycznego dla Systemu Naborów i Oceny wniosków (SNOW) wraz z dostawą Oprogramowania rozbudowującego SNOW o funkcjonalności niezbędne do zarządzania procesami. (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego)

Modyfikacja i zmiana funkcjonalności Generatora wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wraz z utrzymaniem. (Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego).

Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie oraz utrzymanie platformy internetowej – serwisu integrującego zbiory Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej (BK PAN).

2016

Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie aplikacji dzienniczek ucznia. (Pro Futuro).

Dostarczenie i wdrożenie systemu informatycznego – platformy e-learningowej dla uczniów sieci szkół Cosinus.

2015

Zaprojektowanie i wykonanie aplikacji mobilnej dla serwisu giveyourbox.com (GYB).

Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie aplikacji – Generator wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. (Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego).

Stworzenie platformy e-learningowej od strony technologii i grafiki. Stworzenie portalu przyrodniczego eduscience.pl opartego na autorskim systemie CMS. Wprowadzenie zawartości merytorycznej do platformy e-learningowej. Szkolenie administratorów. (IGF PAN).

2014

Zaprojektowanie, uruchomienie oraz zarządzanie stroną asm-poland.com.pl opartą na systemie CMS. (ASM)

Zaprojektowanie i uruchomienie serwisu internetowego opartego na systemie CMS. (AVRIONET)

Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego wraz z opracowaniem i dostarczeniem pełnej dokumentacji powykonawczej wraz ze szkoleniem administratorów. (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego)

Dostarczenie i wdrożenie systemu do zarządzania Uczelnią (Lubuska Wyższa Szkoła Zdrowia Publicznego w Zielonej Górze)

Stworzenie aplikacji komputerowej (e-usługi) do diagnozy inteligencji wielorakich w rozumieniu teorii Gardnera oraz do kształtowania uwagi i pamięci u dzieci i młodzieży w wieku 6-17, wraz z dostarczeniem środowiska serwerowego. (TLS)

2013

Stworzenie i wdrożenie nowej strony dla Baltic Plaza hotel ** mediSPA & fit opartą na innowacyjnym systemie CMS wraz z autorskim systemem rezerwacyjnym. (Sea Development)

Przygotowanie i wdrożenie kursów e-learningowych dla kadry pracowniczej z zakresu obsługi systemów finansowo-księgowych. (MPC Paweł Oleksewicz).

2012

Zaprojektowanie, wdrożenie oraz świadczenie usługi utrzymania serwisu, wprowadzania poprawek, aktualizacji oraz wykonanie czynności administracyjnych portalu Liczby.pl (HOST-KOMP)

2011

Zaprojektowanie oraz wdrożenie portalu dla Budnet Sp. z o.o. wraz z usługą wsparcia technicznego serwisu, asysty technicznej oraz aktualizacji treści (BUDNET)