nSzkoła

nSzkoła

Wdrożenia rozwiązań dla edukacji

W 2008 roku Zarząd firmy postanowił wykorzystać fundusze unijne w celu rozwijania rozwiązań informatycznych dla edukacji. Od 2008 roku eksperci zatrudnieni w American Systems sp. z o. o. pozyskali środki finansowe o wartości ponad 46 MLN PLN.

Wsparcie udzielone szkołom

W ramach prowadzonych projektów szkoły otrzymały narzędzia dydaktyczne w postaci tablic interaktywnych, projektorów, tabletów, sprzętów do mini-monitoringu meteorologicznego. Łączna wartość wsparcia przekazanego szkołom i dla nauczycieli w projektach American Systems to kwota ponad 20 MLN PLN.

American Systems z powodzeniem wdrożył rozwiązania dla edukacji w ponad 800 szkołach.

Platforma nSzkoła


Dowiedz się więcej

Back to Top