Technologia w służbie rynku pracy

Technologia w służbie rynku pracy

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do podjęcia zatrudnienia oraz aktywizacja zawodowa 60 osób bezrobotnych do 27 roku życia z powiatów myszkowskiego, częstochowskiego i miasta Bytom do 28.02.2015 r.

W ramach projektu oferujemy BEZPŁATNE WSPARCIE w postaci:

  • opracowania Indywidualnego Planu Działania
  • poradnictwa zawodowego
  • szkoleń zawodowych
  • stażu zawodowego

Wszystkim uczestnikom szkoleń zapewniamy:

  • stypendia szkoleniowe i stażowe
  • doświadczoną kadrę trenerską o najwyższych kwalifikacjach,
  • zwrot kosztów związanych z dojazdem na miejsce szkolenia i wsparcia
  • certyfikat uczestnictwa
Termin rozpoczęcia 01.08.2013
Instytucja pośrednicząca Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Lider projektu American Systems Sp. z o.o.
Finansowanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
Działanie 6.1: Poprawa dostępu zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie,
Poddziałanie 6.1.1: Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

 

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE:
Maja Glapiak
tel. 605 877 000
E-mail: m.glapiak@american-systems.pl
Strona projektu: www.technologia-pracy.pl

Back to Top