Skrzydła dla biznesu

Skrzydła dla biznesu

Projekt ma na celu rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia jako formy aktywizacji zawodowej. Uczestnikom/czkom projektu udzielono wsparcie finansowe (do 40 tys.) oraz wsparcie pomostowe (do 1.500,00 wypłacane przez 6 miesięcy) na rozwój przedsiębiorczości. Osoby te objęte zostaną również dodatkowym, specjalistycznym wsparciem szkoleniowo-doradczym.

Termin rozpoczęcia 01.01.2013
Instytucja pośrednicząca Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Lider projektu American Systems Sp. z o.o.
Partner projektu AD REM Szkolenia Doradztwo Grzegorz Bednarek

 

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE:
Agata Głuchowska
tel. 61 624 83 07
E-mail: a.gluchowska@american-systems.pl

Strona projektu: www.skrzydladlabiznesu.pl

Back to Top