Poradnik pozytywnego myślenia

Poradnik pozytywnego myślenia

„Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.4 „Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie”, Poddziałanie 3.4.3 „Upowszechnienie uczenia się przez całe życie”.

Projekt ma na celu podniesienie u uczniów szkół gimnazjalnych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poziomu umiejętności korzystania z doradztwa edukacyjnego. W ramach Projektu opracowane zostanie spójne narzędzie w formie platformy i gry oraz materiały metodyczne do rozpoznania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów.

Termin rozpoczęcia 01.03.2014
Instytucja pośrednicząca Ośrodek Rozwoju Edukacji
Lider projektu American Systems Sp. z o.o.
Partner projektu Instytut Psychologii i Psychoterapii Proaktywnej PROPORT
Źródło finansowania Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III

 

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE:
Maciej Matouszek
tel. 61 624 83 07
E-mail: m.matouszek@american-systems.pl

Back to Top