Now@ szkoła – przyjazna szkoła

Now@ szkoła – przyjazna szkoła

Firma American Systems Sp. z o.o. wraz ze spółką F5 Konsulting rozpoczęła realizację projektu „Now@ szkoła – przyjazna szkoła” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa. Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i zakłada dwa elementy wsparcia dla szkół prowadzących kształcenie ogólne oraz jej kadry z województwa warmińsko-mazurskiego.

W ramach projektu przeprowadzono szkolenia/warsztaty, których celem było przybliżenie pracownikom oświaty zasad aplikowania o fundusze unijne. Na dwudniowych zajęciach, które odbywają się w weekendy, uczestnicy napiszą swój własny wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Druga forma wsparcia dotyczyła wdrożenia w szkołach specjalistycznego oprogramowania, usprawniającego zarządzanie placówką i przekazanie szkole darmowej rocznej licencji na jego użytkowanie.

Program przygotowała spółka American Systems, lider innowacyjności na polskim rynku w rozwiązaniach IT dla szkół. Spółka American Systems przeprowadziła w ramach projektu szkolenia z zakresu posługiwania się otrzymanym przez Państwa oprogramowaniem. Szkolenia odbywały się w formie warsztatów w pracowniach komputerowych.

Back to Top