METATUTOR

METATUTOR

Miło nam poinformować, iż firma American Systems sp. z o.o. rozpoczęła realizację Projektu „METATUTOR – innowacyjne oprogramowanie optymalizujące proces uczenia się na podstawie diagnozy metastrategii poznawczych użytkownika”.

Projekt ten zakłada, dzięki ścisłej współpracy kadry IT oraz zespołu psychologów, stworzenie systemu,rozpoznającego indywidualny styl uczenia się użytkownika.

Okres realizacji Projektu: 01.07.2014 – 3​0​.06.201​6​.

Projekt ​realizowany w ramach Programu I​NNOTECH w ramach ścieżki programowej Hi-Tech, który jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (oś priorytetowa 1. Badania i rozwój Nowoczesnych technologii, Działanie 1.5 Projekty systemowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju).

Back to Top