META-TUTOR

META-TUTOR

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i metod nauczania już we wczesnych fazach kształcenia przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Realizowany projekt umożliwi szkołom gimnazjalnym z województwa kujawsko-pomorskiego wykorzystywanie innowacyjnej platformy edukacyjnej w celu tworzenia programu nauczania przedmiotów ścisłych realizowanych w formule interdyscyplinarnej z wykorzystaniem TIK.

Projekt przyczyni się do:

 1. Zmiany podejścia do nauczania w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych poprzez opracowanie, wdrożenie i upowszechnienie 8 innowacyjnych programów nauczania przedmiotów ścisłych realizowanych w formie interdyscyplinarnej z wykorzystaniem TIK w 8 szkołach gimnazjalnych z tego województwa.
 2. Wdrożenia we wszystkich szkołach biorących udział w Projekcie interaktywnej platformy edukacyjnej, która umożliwi grupie 39 nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych stworzenie innowacyjnych programów nauczania. Umożliwi to realizację zajęć lekcyjnych w formule interdyscyplinarnej z wykorzystaniem TIK, co wpłynie na zwiększenie zainteresowania przedmiotami nauk ścisłych wśród uczniów gimnazjów.
 3. Zwiększenia zainteresowania przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi wśród 159 uczniów gimnazjów z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy wezmą udział w zajęciach w formie interdyscyplinarnej z wykorzystaniem TIK.
 4. Upowszechnienia 8 innowacyjnych programów nauczania wśród 414 gmin z województwa kujawsko-pomorskiego.

Szkoły biorące udział w realizowanym projekcie:

 1. Publiczne Gimnazjum, ZS z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie;
 2. Gimnazjum nr 5 integracyjne im. T. Zawadzkiego, ZSI nr 1 we Włocławku;
 3. Gimnazjum in. Gen. A. Słubickiego w Izbicy Kujawskiej;
 4. Gimnazjum nr 7 we Włocławku, Zespół Szkół nr 4 im. K. K. Baczyńskiego;
 5. Gimnazjum im. Biskupa J. Lubranieckiego w Lubrańcu;
 6. Gimnazjum nr 2 im. Ks. J. Popiełuszki we Włocławku;
 7. Gimnazjum nr 11 im. Ks. J. Twardowskiego, ZS nr 11 we Włocławku;
 8. Gimnazjum przy ZS im. J. Korczaka w Smólniku.
Termin rozpoczęcia 01.11.2012
Instytucja pośrednicząca Ośrodek Rozwoju Edukacji
Lider projektu American Systems Sp. z o.o.
Finansowanie Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia
Poddziałanie 3.3.4. Modernizacja treści i metod kształcenia

 

Strona projektu: www.meta-tutor.pl

Back to Top