Inteligentna kolejka dla Nowego ZOO w Poznaniu

Inteligentna kolejka dla Nowego ZOO w Poznaniu

W ramach współpracy z firmą Inteligentne Instalacje Sp. z o.o. opracowaliśmy oprogramowanie dla obsługi kolejki w Nowym ZOO w Poznaniu.

W ramach wdrożenia opracowano:

  • Komunikację systemem GPS namierzającym kolejkę;
  • Trasę przejazdu kolejki wraz z planowaniem godziny przyjazdu na określoną stację;
  • Rejestrowanie kolejki na trasie i wyrejestrowanie kolejki w wyznaczonych sektorach;
  • Komunikację z systemami LED zainstalowanymi na przystankach;
  • Opracowanie algorytmów uwzględniających prędkość, postoje oraz ewentualne przerwy w transmisji GPRS/3G.

System dla Nowym ZOO w Poznaniu został zaprojektowany w taki sposób aby można w swobodny sposób przeprowadzić zmianę lub aktualizację trasy.

Back to Top