Fundament sukcesu

Fundament sukcesu

Celem ogólnym projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i menedżerskich pracujących osób dorosłych, zainteresowanych z własnej inicjatywy nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji z branży budowlanej, z województwa dolnośląskiego.

Termin rozpoczęcia 01.09.2010
Instytucja pośrednicząca Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
Lider projektu American Systems Sp. z o.o.
Źródło finansowania Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”. Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”. Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”.

Back to Top