ETCP

ETCP

Projekt zakładał opracowanie platformy intranetowej dla zbierania wewnętrznych informacji z 16 krajów europejskich należących do European Construction Technology Platform (ECTP).

W ramach projektu został uruchomiony również intranet dla Polskiej Platformy Technologicznej Budownictwa (PPTB).

Strona ECTP: www.ectp.org
Strona PPTB: www.pptb.pl

Back to Top