Edumotywator

Edumotywator

Projekt „EDUMOTYWATOR” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Celem Projektu jest zwiększenie pozycji konkurencyjnej dolnośląskich przedsiębiorstw dzięki przeszkoleniu ich pracowników/c z zakresu tworzenia systemu szkoleń i polityki rozwoju przy użyciu nowoczesnych narzędzi ICT.

Do udziału w Projekcie zapraszamy małe i średnie przedsiębiorstwa z branży związanych z zakwaterowaniem oraz usługami gastronomicznymi posiadające swoją jednostkę organizacyjną na terenie województwa dolnośląskiego.

W szkoleniach i doradztwie mogą wziąć udział pracownicy i pracownice oraz właściciele ww. przedsiębiorstw, którzy spełniają następujące kryteria:

  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
  • wykształcenie maksymalnie średnie,
  • kobiety i mężczyźni w wieku 18 – 64 l.

Przedsiębiorca może zgłosić do udziału w projekcie nie więcej niż 8 pracowników/c, z których wyłonione i zakwalifikowane do udziału w szkoleniach zostaną 3 osoby.

Zakres wsparcia
Assessment Center (AC)
W siedzibie zakwalifikowanego do udziału w Projekcie przedsiębiorstwa przeprowadzone zostaną profesjonalne sesje Assessment Center. W warsztatach pod okiem wykwalifikowanych i doświadczonych asesorów weźmie udział grupa 8 pracowników/c przedsiębiorstwa. Ocena potencjału i umiejętności pracowników/c pozwoli wyłonić 3 osoby o szczególnych predyspozycjach do udziału w szkoleniach.

Szkolenia z zakresu tworzenia systemu szkoleń i polityki rozwoju pracowników.

Zajęcia realizowane będą przez specjalistów w danej dziedzinie, a każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe i dydaktyczne.

Ramowy program szkolenia:

  1. Tworzenie systemu szkoleń przedsiębiorstwa (40 h)
  2. Tworzenie polityki rozwoju pracowników (38 h)
  3. Egzamin potwierdzający nabycie nowych umiejętności (2 h)

Doradztwo w zakresie wsparcia informatycznego dla zarządzania szkoleniami i rozwojem pracowników.

Wsparcie w postaci doradztwa informatycznego indywidualnie dla każdego przedsiębiorstwa uczestniczącego w Projekcie.

Przedsiębiorcy będą mogli bezpośrednio dowiedzieć się o możliwościach, zaletach programów oraz innych narzędzi teleinformatycznych służących do zarządzania szkoleniami i rozwojem pracowników. W drodze konsultacji zostanie ustalony projekt oprogramowania, a dalej rzeczywisty system, którego funkcjonalność będzie dostosowana pod kątem potrzeb danego przedsiębiorstwa.

Stworzenie i wdrożenie oprogramowania przeprowadzone zostanie bezpłatnie w ramach Projektu.

Termin rozpoczęcia 01.09.2013
Instytucja pośrednicząca Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Lider projektu American Systems Sp. z o.o.
Finansowanie Projekt „EDUMOTYWATOR” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

 

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE:
Michał Bartkowiak
tel. 609 427 000
E-mail: m.bartkowiak@american-systems.pl
Strona projektu: www.edumotywator.eu

Back to Top