Budowa i projekt kablowej sieci dostępowej FTTH w powiatach wolsztyńskim, rawickim, grodziskim, nowotomyskim

Budowa i projekt kablowej sieci dostępowej FTTH w powiatach wolsztyńskim, rawickim, grodziskim, nowotomyskim

Wykonanie dokumentacji wykonawczej, robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji teletechnicznej, budowie i uruchomieniu kablowych sieci dostępowych FTTH wraz z pośrednimi punktami dostępowymi dla Internetu szerokopasmowego oraz budowie przyłączy abonenckich na obszarach inwestycyjnych w miejscowościach Sarnówka, Rakoniewice, Kuślin, Wroniawy w ramach 1 projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

„Zapewnienie Internetu szerokopasmowego na terenie wybranych miejscowości województwa wielkopolskiego”
(projekt nr POIG.08.04.00-30-102/11 – dot. miejscowości Sarnówka, Rakoniewice, Kuślin, Wroniawy)

Wykonania wszelkich robót budowlanych, montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych związanych z realizacją kanalizacji teletechnicznej, budową i uruchomieniem kablowych sieci dostępowych FTTH, HFC wraz z pośrednimi punktami dostępowymi dla Internetu szerokopasmowego oraz budową przyłączy abonenckich na obszarach inwestycyjnych w miejscowościach Sarnówka, Rakoniewice, Kuślin, Wroniawy.

Realizacja prac została wykonana od 02.2014 do 09.2014
Liczba wybudowanych gniazd 1500 szt.
Długość wybudowanej sieci 37 km
Finansowanie Projekt nr POIG.08.04.00-30-102/11

 

Back to Top